Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
276/BC-THABB15/11/2017TH An Bình BBáo cáo kết quả thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục Tải về
202 /QĐ –THABB 02/10/2017TH An Bình BQuyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ Năm học: 2017 - 2018 Tải về
243/QĐ-THABB 23/10/2017TH An Bình BQĐ thành lập ban chỉ đạo mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đao đức Tải về
244/KHLT-THABB 23/10/2017TH An Bình BKế hoạch mỗi thầy , cô giáo là một tâm gương đạo đức 2017-2018 Tải về
245/QĐ-THABB 23/10/2017TH An Bình BQuyết định thành lập ban chỉ đạo 2 không với 4 nội dung 2017-2018 Tải về
246/KH-THABB 23/10/2017TH An Bình bKế hoạch thực hiện cuộc vận động 2 Không 4 nội dung Tải về
200/QĐ-THABB 02/10/2017TH An Bình BQuyết định thành lập ban chỉ đạo xây dựng THTTHSTC NH: 2017-2018 Tải về
202 /QĐ –THABB 02/10/2017TH An Bình BQuyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ Năm học: 2017 - 2018 Tải về
198/QĐ-THABB 02/10/2017TH An Bình BQuyết định thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Năm học 2017 - 2018 Tải về
199/KH-THABB 02/10/2017 TH An Bình BKế hoạch "học tập, tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM" năm học 2017-2018 Tải về
204/QĐ-THABB 02/10/2017TH An Bình BQĐ Thành lập tổ công tác pháp chế 2017 -2018 Tải về
205/KH-THABB 02/10/2017TH An Bình BKế hoạch phổ biến pháp luật 17-18 Tải về
10/04/2017TH An Bình BKH thi tin học trẻ cấp trường năm học 2016-2017 Tải về
03-KH/CB15/03/2017TH An Bình BKế hoạch Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm nhận xét, đánh giá Tổ chức cơ sở Đảng năm 2016 Tải về
TH AN BINH BKế hoạch thi đua năm học 2017 -2018 Tải về
TH AN BINH BKế hoạch năm học 2017 -2018 Tải về
TH AN BINH B-Kế hoạch kiểm tra nội bộ 2017-2018 Tải về
TH An Bình BKế hoạch xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực NH: 17-18 Tải về
TH An Bình BNghị Quyết Đại hội Chi bộ Tiểu học B lần thứ 14 Nhiệm kỳ: 2017-2020 Tải về
Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Chi bộ Nhiệm kỳ 2015 - 2017. Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020 Tải về
Quy Chế hoạt động của Chi ủy Chi bộ Tiểu học An Bình B Nhiệm kỳ: 2017-2020 Tải về
QĐ Ban hành quy chế hoạt động trường TH An Bình B 17-18 Tải về
Kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2016 -2017 Tải về
QĐ Ban hành quy chế hoạt động trang thông tin điện tử Trường TH An Bình B Tải về
Quyết định thành lập ban biên tập Website Tải về
Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2024-2025 Tải về
Công khai theo TT 36 CNH 23-24- PL 5678 Tải về
Báo cáo kết quả thực hiện công tác 3 công khai năm học 2022-2023 Tải về
Công khai TT36 PL5678 năm học 2022-2023 Tải về
Số 292/BC-THABBTH An bình BBáo cáo 3 công khai đầu năm 2022-2023 Tải về
TH An Bình BCông khai dự toán Tải về
CÔNG KHAI TT 36 20-21- PL 5678 TH ABB Tải về
Báo cáo 3 công khai năm học 2020 - 2021 Tải về
TH An Bình BQUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ 1 NĂM 2019 Tải về
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2020 Tải về
Quyết Định Ban hành Danh mục sách giáo khoa lớp 1 Tải về
TH AN BÌNH BKế hoạch 3 công khai 19-20 Tải về
TH AN BÌNH BKế hoạch 3 công khai mới Tải về
TH AN BÌNH BBáo cáo kết quả thực hiện 3 công khai 2019-2020 Tải về
CÔNG KHAI THỰC HIỆN QUÝ 1,2,3,4,NĂM 2018 Tải về
TH An Bình BCông khai quyết toán thu chi quý 1,2,3 năm 2019 Tải về
Công Khai trong và ngoài ngân sách 2018 Tải về
TH An Bình BCông khai chất lượng GD theo TT36 2019 Tải về
TH AN BÌNH BKế hoạch học kì II 2018-2019 Tải về
TH AN BÌNH Bhoạt động trải nghiệm sáng tạo HK I 2018-2019 Tải về
TH AN BÌNH BBáo cáo chất lượng thi học kì I 2018-2019 Tải về
THANBINHBCÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2017 Tải về
THANBINHBBáo cáo thu chi năm học 2017-2018 Tải về
THANBINHBHọp cha mẹ học sinh năm học 2018-2019 Tải về
TH AN BINH BQuyết định thành lập hội đồng ra đề thi cuối năm 2017-2018 Tải về
TH AN BINH BKế hoạch kiểm tra cuối năm 2017-2018 Tải về