Trường Tiểu học An Bình B tổ chức lễ tổng kết năm học 2022- 2023

Lễ “Tri ân và trưởng thành học sinh lớp 5” Niên khóa 2018-2023

Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4

Thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 4

Nói chuyện chuyên đề “Ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và ý nghĩa lịch sử của ngày 30/4/1975 – Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Giao lưu kết nghĩa “ Hành trình về địa chỉ đỏ” năm học 2022-2023

Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn” năm học 2022 – 2023

Trường Tiểu học An Bình B: Đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2

Trường Tiểu học An Bình B tổ chức lễ tổng kết năm học 2022- 2023
Lễ “Tri ân và trưởng thành học sinh lớp 5” Niên khóa 2018-2023
Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4
Thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 4
Nói chuyện chuyên đề “Ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và ý nghĩa lịch sử của ngày 30/4/1975 – Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước
Giao lưu kết nghĩa “ Hành trình về địa chỉ đỏ” năm học 2022-2023
Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn” năm học 2022 – 2023
Trường Tiểu học An Bình B: Đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2

 

Hình ảnh hoạt động