Chào mừng đến với website trường Tiểu học An Bình B

Trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019

Lễ khai giảng chào năm học mới 2019-2020

Cơ sở vật chất – khu vực nhà vệ sinh – chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020

Hội thi kể chuyện theo sách năm học 2018-2019

Thiếu nhi khỏe – Tiến bước lên Đoàn

Hoạt động trải nghiệm tham quan di tích lịch sử nhà tù Phú Lợi và một ngày làm nông dân tại Nông trại Tree!

TÔN VINH, KHEN THƯỞNG HMTN VÀ KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO CTĐ TRƯỜNG HỌC

THAM GIA KỸ NĂNG SƠ CẤP CỨU DO HỘI CTĐ TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC

Trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019
Lễ khai giảng chào năm học mới 2019-2020
Cơ sở vật chất – khu vực nhà vệ sinh – chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020
Hội thi kể chuyện theo sách năm học 2018-2019
Thiếu nhi khỏe – Tiến bước lên Đoàn
Hoạt động trải nghiệm tham quan di tích lịch sử nhà tù Phú Lợi và một ngày làm nông dân tại Nông trại Tree!
TÔN VINH, KHEN THƯỞNG HMTN VÀ KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO CTĐ TRƯỜNG HỌC
THAM GIA KỸ NĂNG SƠ CẤP CỨU DO HỘI CTĐ TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC
Hoạt động trại nghiệm nông trại Tree 2019

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy