Trường Tiểu học An Bình B: Đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2

Hội thi Viết chữ đẹp học sinh cấp trường

Hội khỏe phù đổng cấp trường năm học 2022-2023

Đại hội Liên đội nhiệm kỳ năm học 2022 – 2023.

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022-2023 VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2021-2022

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2022-2023

Trường tiểu học An Bình B tổ chức tiếp đoàn đánh giá ngoài kiểm tra chính thức công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Quyết định phê duyệt sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2022-2023

Trường Tiểu học An Bình B: Đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2
Hội thi Viết chữ đẹp học sinh cấp trường
Hội khỏe phù đổng cấp trường năm học 2022-2023
Đại hội Liên đội nhiệm kỳ năm học 2022 – 2023.
HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022-2023 VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2021-2022
KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2022-2023
Trường tiểu học An Bình B tổ chức tiếp đoàn đánh giá ngoài kiểm tra chính thức công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Quyết định phê duyệt sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2022-2023

 

Hình ảnh hoạt động