Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
THANBINHBCÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2017 Tải về
THANBINHBBáo cáo thu chi năm học 2017-2018 Tải về
THANBINHBKế hoạch ba công khai Tải về
THANBINHBCông khai chất lượng giáo dục 2017 Tải về
THANBINHBCông khai chất lượng Giáo dục theo TT36 2018 Tải về
THANBINHBBáo cáo ba công khai năm học 2018-2019 Tải về
276/BC-THABB15/11/2017TH An Bình BBáo cáo kết quả thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục Tải về
TH An Bình BCông Khai theo thông tư 09 năm học 2017 - 2018 Tải về
16/08/2016TH An Bình BCông khai thông tin thu - chi tài chính Ngoài ngân sách năm học 2015 - 2016 và dự kiến năm học 2016-2017 Tải về
17/08/2016TH An Bình BCông khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên, năm học 2016-2017 Tải về
17/08/2016TH An Bình BCông khai thông tin CSVC năm học 2016– 2017 Tải về
27/05/2016TH An Bình BCông khai thông tin CLGD tiểu học, năm học 15-16 Tải về
22/08/2016TH An Bình BChất lượng giáo dục Tải về