Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
202 /QĐ –THABB 02/10/2017TH An Bình BQuyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ Năm học: 2017 - 2018 Tải về
243/QĐ-THABB 23/10/2017TH An Bình BQĐ thành lập ban chỉ đạo mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đao đức Tải về
245/QĐ-THABB 23/10/2017TH An Bình BQuyết định thành lập ban chỉ đạo 2 không với 4 nội dung 2017-2018 Tải về
246/KH-THABB 23/10/2017TH An Bình bKế hoạch thực hiện cuộc vận động 2 Không 4 nội dung Tải về
200/QĐ-THABB 02/10/2017TH An Bình BQuyết định thành lập ban chỉ đạo xây dựng THTTHSTC NH: 2017-2018 Tải về
202 /QĐ –THABB 02/10/2017TH An Bình BQuyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ Năm học: 2017 - 2018 Tải về
198/QĐ-THABB 02/10/2017TH An Bình BQuyết định thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Năm học 2017 - 2018 Tải về
204/QĐ-THABB 02/10/2017TH An Bình BQĐ Thành lập tổ công tác pháp chế 2017 -2018 Tải về
QĐ Ban hành quy chế hoạt động trường TH An Bình B 17-18 Tải về
TH AN BINH BQuyết định thành lập hội đồng ra đề thi cuối năm 2017-2018 Tải về