Công khai thông tin thu – chi tài chính Ngoài ngân sách năm học 2015 – 2016 và dự kiến năm học 2016-2017

Đăng ngày: 2017-04-25 07:21:25
Sửa ngày: 2017-04-25 07:21:25
Ngày ký: 16/08/2016
Ngày hiệu lực: 16/08/2016
Người đăng: thanbinhb

Tên file: PHAN-KE-TOAN-CONG-KHAI-15-16.pdf
Kích thước: 408.64 KB
Tải về