Kế hoạch Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm nhận xét, đánh giá Tổ chức cơ sở Đảng năm 2016

Đăng ngày: 2017-10-24 15:25:17
Sửa ngày: 2017-10-24 15:25:17
Ngày hiệu lực: 15/03/2017
Người đăng: thanbinhb

Tên file: KH-khắc-phục-khuyết-điểm-sau-kiểm-điểm-của-chi-bộ-năm-2016.pdf
Kích thước: 520.49 KB
Tải về