Tên file: DMS-2021-SGK-LOP-2-NXB-GD-VN-1.xlsx
Tải về
Tên file: cv861-thong-bao-danhmuc-sach-giao-khoa-126-1.pdf
Tải về
Tên file: DMS-2021-SGK-LOP-1-NXB-GDVN-21-22-1.xlsx
Tải về
Tên file: DMS-2021-SGK-LOP-1-NXB-GDVN-21-22.xlsx
Tải về

Thực hiện công văn 861/TB-SGDĐT ngày 17/5/2020 về việc “Thông báo Danh mục sách giáo khoa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và đăng kí nhu cầu sử dụng sách giáo khoa” của Sở giáo dục tỉnh Bình Dương.

Nhà trường kính gửi đến quý phụ huynh Quyết định phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 sử dụng trong cở sở giáo dục Tiểu học trên địa bàn tỉnh từ năm học 2021-2022 . Quý phụ huynh xem danh mục để mua sắm sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 trong năm học đến đúng theo Danh mục đã phê duyệt.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *