CÔNG KHAI DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 và 2 NĂM HỌC 2021 – 2022

Tên file: cv861-thong-bao-danhmuc-sach-giao-khoa-126-3.pdf
Tải về
Tên file: DMS-2021-SGK-LOP-1-NXB-GDVN-21-22-3.xlsx
Tải về
Tên file: DMS-2021-SGK-LOP-2-NXB-GD-VN-3.xlsx
Tải về
Tên file: cv861-thong-bao-danhmuc-sach-giao-khoa-126-2.pdf
Tải về
Tên file: DMS-2021-SGK-LOP-1-NXB-GDVN-21-22-2.xlsx
Tải về

Thực hiện công văn 861/TB-SGDĐT ngày 17/5/2020 về việc “Thông báo Danh mục sách giáo khoa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và đăng kí nhu cầu sử dụng sách giáo khoa” của Sở giáo dục tỉnh Bình Dương.

Nhà trường kính gửi đến quý phụ huynh Quyết định phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 sử dụng trong cở sở giáo dục Tiểu học trên địa bàn tỉnh từ năm học 2021-2022 . Quý phụ huynh xem danh mục để mua sắm sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 trong năm học đến đúng theo Danh mục đã phê duyệt.2021_06_08_08_48_IMG_1699 2021_06_08_08_48_IMG_1700 2021_06_08_08_48_IMG_1701 2021_06_08_08_48_IMG_1702 2021_06_08_08_48_IMG_1703 2021_06_08_08_48_IMG_1704 2021_06_08_08_48_IMG_1705 2021_06_08_08_48_IMG_1706 2021_06_08_08_48_IMG_1707 2021_06_08_08_48_IMG_1708 2021_06_08_08_48_IMG_1709 2021_06_08_08_48_IMG_1710 2021_06_08_08_48_IMG_1711 2021_06_08_08_48_IMG_1712 2021_06_08_08_48_IMG_1713 2021_06_08_08_48_IMG_1714 2021_06_08_08_48_IMG_1715 2021_06_08_08_48_IMG_1716 2021_06_08_08_48_IMG_1717 2021_06_08_08_48_IMG_1718 2021_06_08_08_48_IMG_1719

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *