Thông báo nội dung cách thức thực hiện kiểm tra sát hạch vòng 2 đối với người dự tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo Bình Dương

Tên file: Huong-dan-cong-tac-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-GDDT-CV_1006.signed.pdf
Tải về
Tên file: THONG-BAO-NOI-DUNG-HINH-THUC-SAT-HACH-VONG-2-KY-TUYEN-DUNG-VC-NGANH-GDDT-NH-2021-2022.pdf
Tải về

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *